Geschiedenis

Tien opmerkelijke vondsten uit Gent

Gent kent een rijke geschiedenis. Archeologen vinden er dagelijks nog nieuwe bronnen. Tes Azuu ging langs bij de dienst Stadsarcheologie en dook samen met hen in het omvangrijke archief. Aan de hand van het boek ‘Hondersteboven Gent’ selecteerden we tien archeologische parels uit de stad:

We willen het historische kenniscentrum ‘De Zwarte Doos’ van harte bedanken voor de informatie en het beeldmateriaal.

One thought on “Tien opmerkelijke vondsten uit Gent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *