Sociaal

De luidste wijken van Gent

In welke Gentse wijken kampen ze het vaakst met geluidshinder? We vragen die informatie op bij de politie. Om een realistisch beeld te krijgen, toetst Tes Azuu de bevolkingsdichtheid per buurt aan de meer dan tweeduizend feiten. De wijken Binnenstad, Macharius-Heirnis en Dampoort staan met twijfelachtige eer op kop.

De Binnenstad (20,96 klachten per 1000 inwoners) steekt met kop en schouders boven de andere buurten uit. Het verschil met de tweede plaats (10,75 klachten per 1000 inwoners) is zelfs zo groot dat de wijk niet binnen onze schaalverdeling past. Tussen 2014 en 2015 merken we ook enkele sterke stijgers op zoals de Dampoort, Elisabethbegijnhof-Papegaai en de stationsbuurten Noord en Zuid. In andere wijken lijkt er daarentegen minder geluidsoverlast te zijn. We vragen de politie om toelichting.

 

Bron data: Politie Gent

Nachtlawaai

De feitkwalificatie ‘nachtlawaai’ zou wel eens de oorzaak kunnen zijn. In 2014 verduidelijkte de politie immers haar werkwijze. Stel: het is donderdagnacht. Je buurman viert volop zijn verjaardag en het feestgedruis dreunt onverbiddelijk door tot in je eigen slaapkamer. Omdat het volume na een vriendelijk telefoontje en een paar boze bonzen op de muur niet lager wordt gedraaid, besluit je de politie te bellen. Vroeger konden de agenten pas ingrijpen als het lawaai ook op de openbare weg te horen was, maar vandaag mogen ze ook een proces-verbaal opstellen als het geluid enkel storend is voor de buren. Andere gevallen van geluidshinder worden via GAS-registratie afgehandeld.

Het hoeft trouwens niet te verwonderen dat het aantal klachten in 2015 toeneemt. ’s Nachts maakt de politie voortaan namelijk altijd een GAS-registratie op, zelfs bij een negatieve vaststelling. Overdag is dat enkel bij een positieve beoordeling het geval. Met de horeca als uitzondering: daar wordt bij elke melding een GAS-registratie opgestart. Kortom: een andere manier van registreren verklaart de toename van geluidsoverlast in bepaalde buurten.

Toch zijn bepaalde wijken opvallend luider dan andere, zelfs als we rekening houden met de bevolkingsdichtheid. Zo is in Sint-Denijs-Westrem, Sint-Amandsberg en Zwijnaarde de kans op een goede nachtrust heel wat groter dan in de top drie.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *