Sociaal

Gentse taxichauffeurs onder de loep

Roekeloos rijgedrag, verbaal geweld of misleidende tarieven. Dat is een kleine greep uit de verzameling klachten tegen taxichauffeurs in Gent. Tes Azuu kon de formulieren van het Mobiliteitsbedrijf inkijken en ging vervolgens op zoek naar mogelijke verklaringen voor de schendingen.

Om te beginnen is het moeilijk om het aantal klachten in perspectief te plaatsen. Omdat elk taxibedrijf haar eigen ritten apart registreert, kunnen we niet bepalen hoeveel het er gemiddeld per dag zijn. Met als gevolg dat we ook geen percentage mogen plakken op het aantal klanten dat niet tevreden is. Al lijken 103 klachten, verspreid over vier jaar en een veertigtal taxibedrijven, wel mee te vallen.

De klachten zijn wel erg uiteenlopend. We hebben dan ook geprobeerd om ze te verdelen in zes categorieën:

  • Roekeloos rijgedrag: onaangepaste snelheid of andere verkeersinbreuken
  • Ongeldige boorddocumenten: verkeerde (of geen) vergunning of zwartwerk
  • Agressiviteit: verbaal geweld of een vechtpartij
  • Misleidende tarieven: woekerprijzen of kortingen
  • Ongepast gedrag: omkoping, afpersing of onzedelijkheden
  • Weigering van klanten

Bron data: Mobiliteitsbedrijf Gent

Zonder vergunning

We stellen onze vragen bij de ‘Nationale Groepering van ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur’ of G.L.T. afgekort. Waarom rijden chauffeurs zonder geldige boorddocumenten? Ze vertellen ons dat elke stad een gelimiteerd aantal vergunningen heeft: 1 taxi per 1000 inwoners of, op aanvraag van de stad, 1 taxi per 1200 inwoners. In Antwerpen en Zaventem is dat plafond al bereikt. Door de ligging van de nationale luchthaven geldt er in Zaventem wel een aparte regeling.

Gent kiest voor de norm van 1 taxi per 1200 inwoners. Na een snelle berekening resulteert dat in 120 officiële vergunningen. En volgens G.L.T. is die limiet nog niet bereikt. Ze voegen toe dat het ook niet moeilijk is om zonder geldige boorddocumenten rond te rijden. Pas wanneer de politie je controleert, komt het aan het licht.

Bovendien gebruiken sommige chauffeurs ook verkeerde vergunningen. Enerzijds zijn er de strenge taxivergunningen: het stadsbestuur bepaalt het uitzicht van de wagen, de ouderdom van het voertuig en de tarieven. Langs de andere kant zijn er de ‘wagenverhuurdiensten met chauffeur’. Zij leggen zelf hun prijzen vast, zijn niet gelinkt aan een bepaalde stad en werken met huurcontracten. Die contracten moeten normaal gezien minstens drie uur lopen, maar het gebeurt steeds vaker dat zij ook gewone taxiritten aanbieden.

Geen correcte tarieven

Chauffeurs met een taxivergunning mogen enkel de vastgelegde tarieven gebruiken. Dat is een betrouwbaar systeem, op voorwaarde dat het aantal tarieven beperkt blijft: een bedrag voor een enkele rit en andere prijs voor retour. Gemeenten mogen echter tot 24 verschillende tarieven vastleggen. In Gent tellen we er maar liefst 14:  de normale prijs A (berekend met taxameter) en de vaste tarieven C tot O voor bepaalde trajecten. Voor een rit van Gent naar Brussel geldt bijvoorbeeld tarief H of 95 euro. Door die 14 verschillende opties is de prijsbepaling al minder transparant en is een ‘fout’ ook sneller gemaakt.

Naast woekerprijzen spreken we ook over kortingen. Wist u dat het stadsbestuur toestemming moet geven voor een prijsverlaging? Op vraag van de taxisector is die wet in 2010 wel versoepeld: sindsdien mogen ze bij vaste klanten wel een lager tarief aanrekenen.

Wegpiraten en agressiviteit

In 2014 scherpte Gent de voorwaarden om een taxivergunning te krijgen aan. Personen met een veroordeling voor slagen en verwondingen achter hun naam worden onvoorwaardelijk uitgesloten. Taxibedrijven kregen vervolgens een periode van zes maanden om zich in regel te stellen. Sommige exploitanten hebben zelfs chauffeurs moeten ontslaan.

De meeste grote steden eisen zelfs een blanco strafblad. In Wallonië moeten taxibestuurders elk jaar opnieuw een kopie van hun strafrechtelijk dossier voorleggen. G.L.T. is voorstander om die wet ook in Vlaanderen toe te passen. En niet alleen voor taxichauffeurs, maar ook voor bestuurders bij wagenverhuurdiensten. Die laatste groep vertegenwoordigt zo’n 40% van alle chauffeurs. Het Mobiliteitsbedrijf van de stad Gent benadrukt dat de politie op regelmatige basis controleert om wegpiraten te vatten en ze zelf bij iedere klacht het bedrijf in kwestie aanschrijven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *